Neveril som vlastným očiam

Autor: Peter Ottinger | 13.9.2015 o 17:28 | (upravené 13.9.2015 o 17:44) Karma článku: 7,71 | Prečítané:  2575x

Neveril som vlastným očiam pri čítaní šestice návrhov zdravotníckych zákonov predložených Legislatívnej rade Vlády SR dňa 18.augusta 2015. Značná časť ustanovení sú číre nezmysly.

Časť návrhov dokladuje bezhraničnú servilnosť k biznisu, ktorý v podmienkach „divokého postsocialistického kapitalizmu“ ovláda tvorcov legislatívy.    

Školenie o protikorupčnom správaní je korunovaným nezmyslom a urážkou zdravotníckeho stavu!

Návrh novely zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch je doplnenie § 31, odseku č. 1 je doplnenie bodu 5) „Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj absolvovanie vzdelávania o protikorupčnom správaní, ktoré sa preukazuje osvedčením o absolvovaní príslušného vzdelávacieho programu, ktorý zabezpečuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave samostatne alebo v spolupráci so zamestnávateľmi. Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania je povinný získať osvedčenie o absolvovaní vzdelávania o protikorupčnom správaní do 1 roka od začatia výkonu zdravotníckeho povolania.“

V § č. 39 je odsek č. 1 doplnený v druhej vete „Ďalšie vzdelávanie iného zdravotníckeho pracovníka zahŕňa aj prípravu na výkon práce v zdravotníctve ktorého súčasťou je aj vzdelávanie o protikorupčnom správaní.“

Vozidlo záchranky zabezpečujúce bezpečný transport patologických novorodencov sa má stať taxislužbou?  

V § 79 odseku č. 1 písmeno zx) je „Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, určiť na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby lekára a sestru zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje, a v ktorom má byť dieťa hospitalizované, na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pri preprave dieťaťa transportným inkubátorom a pri preprave dieťaťa, ktorému zlyhávajú  základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, z iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ (koniec citátu). Text len veľmi ťažko zrozumiteľný a budiaci dojem, že pisateľ nebol orientovaný miestom, priestorom a časom. Ak textu rozumiem dobre, tak podľa navrhovateľa spomínaná mobilná intenzívna jednotka nemusí byť okrem vodiča personálne vybavená.

„Minimálna cena hodiny práce“ by mala byť základným výkonom ohodnocujúcim prácu podľa kategórií zdravotníckych pracovníkov.

Osobitné ustanovenia o minimálnej výške základnej zložky mzdy niektorých zdravotníckych pracovníkov – bod 14, vypúšťa z nadpisu text „pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.“  To sa dá akceptovať, ale § 80 aa až aw sú dokladom neschopnosti a zároveň bezradnosti ministerstva zdravotníctva a ministra.  Dokumentujú to aj už platné §§ 80 a, b. Riešením diametrálne rozumnejším je cenovým orgánom stanovená „minimálna hodinová mzda“ každého zdravotníckeho pracovníka. Technická stránka tejto úpravy je doslova katastrofou, keďže text s výnimkou označenia konkrétneho zdravotníckeho povolania sa opakuje viac ako 20x.

Tomuto ustanoveniu chýba „iba“ doplniť, že poskytovatelia zaradení v minimálnej sieti povinne prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej služby, urgentné príjmy a zásahové operačné strediská!

Novela zákona 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 10/2006 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 547/2010 Z. z. § 4a o pôsobnosti ministerstva zdravotníctva správne ustanovuje v písmene a), že Ministerstvo zdravotníctva koordinuje prípravu traumatologických plánov, ktoré sú povinní vypracúvať poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradení v pevnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,1aaa) na zabezpečenie úloh súvisiacich s poskytovaním pomoci pri udalosti s hromadným postihnutím osôb,1aa)

Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný preniesť povinnosť na iného poskytovateľa !

Novelizačný bod č. 8 uvádza :  „§ 5 Povinnosti poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, odsek č. „(1) Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby je povinný v písmene g) ak ide o dieťa, ktoré si vyžaduje prepravu transportným inkubátorom, alebo ak ide o dieťa, ktorému zlyhávajú  základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, odborne prepraviť na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby takéto dieťa s lekárom a sestrou určenými poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti,12aa)“. Zhrnuté a podčiarknuté – operačné stredisko má v právomoci nariadiť vozidlu záchrannej zdravotnej služby alebo mobilnej intenzívnej jednotke, aby prikázala inému subjektu, že má na prevoz vyčleniť lekára a sestru.  

Pán minister zdravotníctva chce byť sociálne spravodlivý aj k solventnejším poistencom.

Odsek 3 § 4 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia sociálne cíti s nesolventnými poistencami tým, že znižuje štvrťročnú výšku spoluúčasti na lieky zo sumy 30 na 25 eur, resp. zo 45 na 25 eur, ale zároveň ruší odsek 4 a 5, čím dáva túto možnosť aj solventným poistencom, ktorí podľa platného zákona túto možnosť nemali.

Nie je múdrejšie novelizovať § 8 zákona 147/2001 Z.z. o reklame.

Príklad z novely zákona 362/2011 Z.z. § 15 odseky : „(10) Pri peňažných plneniach alebo nepeňažných plneniach poskytnutých zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti nepriamo prostredníctvom tretej osoby je držiteľ povolenia na výrobu liekov povinný oznámiť národnému centru aj meno a priezvisko a adresu bydliska, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno alebo názov a adresu sídla a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu, tretej osoby, prostredníctvom ktorej peňažné alebo nepeňažné plnenie zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytol a výšku poskytnutého plnenia.  (11) Tretia osoba, prostredníctvom ktorej držiteľ povolenia na výrobu liekov poskytol zdravotníckemu pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti peňažné alebo nepeňažné plnenie, je povinná držiteľovi povolenia na výrobu liekov v lehote do 30 dní od poskytnutia peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia oznámiť v elektronickej podobe zoznam zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorým bolo peňažné alebo nepeňažné plnenie poskytnuté v rozsahu podľa odseku 8.“

Ustanovenia návrhu novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach pretvára NCZIS na orgán činný alebo minimálne nápomocný v trestnom konaní. Celý zákon 362/2011 Z.z. v znení neskorších zmien je neskutočný nepodarok a čím skôr prestane existovať, tým lepšie pre SR. Stačí spomenúť nezmyselné definície v § 2, ustanovenia o reexporte liekov, ustanovenia o homeopatikách alebo ustanovenia o tradičných rastlinných liekoch. Novela vyššie spomínané nezmysle ešte zvýrazňuje.

Ponechávam na hodnotenie čitateľom, koľko ustanovení je nezmyslom alebo podporujúcich kšeft vyvolených a koľko mojich poznámok je nezmyslom alebo námetom na zlepšenie systému.


MUDr. Peter Ottinger
predseda zdravotníckej sekcie SDKÚ-DS

Ak sa Vám blog páčil, podporte ho na vybrali.sme.sk.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Španielska polícia zastavila druhý útok, zabila päť útočníkov

O útok sa pokúsili v pobrežnom mestečku Cambrils južne od Barcelony.

SVET

Teroristi zaútočili v Barcelone, zahynulo najmenej 13 ľudí

Dodávka vrazila do davu ľudí v centre mesta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.


Už ste čítali?